Education

Cutie Care jobbar tätt med BCH Utbildning (link to www.bcutbildning.se) för att säkerställa att Cutie Cares krav på utbildning tillgodoses och möte de höga krav vi har på all vår personal och våra lokaler. Cutie Cares filosofi har blivit integrerad i den högkvalitativa utbildning som BCH Utbildning tillhandahåller.

För nagelutbildning har vi ett nära samarbete med LCN och kräver att BCH använder LCNs produkter i utbildningen. LCN kommer även att certifiera de terapeuter som genomgår BCHs utbildning. För mer information, vänlig besök   http://www.bchutbildning.se/nagelteknolog.html